Giỏ hàng

Ethanol ≥ 99.8% - Hàng Có Sẵn

Thương hiệu: Prolabo - VWR
|
Mã SP: 20821.321
0₫

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 284 - 0913814053

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 028 38 688 284 (028) 38 688 283
|
Số lượng

Ethanol absolute ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.

Thương hiệu: VWR - Prolabo

Mã SP: 20821.321

Link website nhà sản xuất: click here

Synonyms: Ethyl alcohol 
Qui cách; 2.5l/chai


Formula:  C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Boiling Pt: 77,5…78.5 °C 
Melting Pt: –117 °C
Density: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (closed cup)
Storage Temperature: Ambient

CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806

Assay (on anhydrous substance)

Min. 99.8 %

Assay (V/V)

Min. 99.85 %

IR Spectrum

Passes test

Solubility in water

Passes test ACS

Volatile impurities

Passes test Ph.Eur.

Acidity

Max. 0.0001 meq/g

Alkalinity

Max. 0.0001 meq/g

Boiling point

77.5 - 78.5 °C

Colouration

Max. 10 APHA

Density (20/20)

0.790 - 0.793

n 20/D

1.360 - 1.362

Substances coloured by H2SO4

Max. 20 APHA

Aldehydes (as CH3CHO)

Max. 5 ppm

Aldehydes + ketones (as CH3CHO)

Max. 10 ppm

iso-Amyl alcohol

Max. 0.05 %

Benzene

Max. 2 ppm

Evaporation residue

Max. 5 ppm

Formaldehyde

Max. 1 ppm

Furaldehyde

Max. 1 ppm

Higher alcohols (standard mixture)

Max. 0.02 %

Ketones (as CH3COCH3)

Max. 10 ppm

Methanol

Max. 100 ppm

2-Propanol

Max. 30 ppm

Substances reducing KMnO4 (as O)

Max. 3 ppm

Total heavy alcohols

Max. 100 ppm

Water

Max. 0.1 %

Al (Aluminium)

Max. 0.02 ppm

B (Boron)

Max. 0.02 ppm

Ba (Barium)

Max. 0.02 ppm

Ca (Calcium)

Max. 0.2 ppm

Cd (Cadmium)

Max. 0.02 ppm

Co (Cobalt)

Max. 0.01 ppm

Cr (Chromium)

Max. 0.01 ppm

Cu (Copper)

Max. 0.1 ppm

Fe (Iron)

Max. 0.05 ppm

K (Potassium)

Max. 0.1 ppm

Mg (Magnesium)

Max. 0.05 ppm

Mn (Manganese)

Max. 0.01 ppm

Na (Sodium)

Max. 0.5 ppm

Ni (Nickel)

Max. 0.02 ppm

Pb (Lead)

Max. 0.05 ppm

Sn (Tin)

Max. 0.05 ppm

Sr (Strontium)

Max. 0.02 ppm

Zn (Zinc)

Max. 0.1 ppm

Sản phẩm đã xem

0₫