Giỏ hàng

Ethanol absolute 99.8% (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO- Panreac Hàng Có Sẵn

Thương hiệu: Panreac- Applichem (Mỹ)
|
Mã SP: 121170.1606
0₫

Thông tin liên hệ:

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 283/284

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 028 38 688 284 (028) 38 688 283
|
Số lượng

Ethanol absolute 99.8% (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO- Panreac

Thương hiệu: Panreac

Mã SP: 131086.1214

Link website nhà sản xuất: Click here

Synonyms: Ethyl alcohol

Qui cách 5L
 

Mô tả sản phẩm (Nếu Có) (ghi bằng tiếng Việt)


Name: Ethanol absolute

Formula: CH3CH2OH

M.= 46,07 CAS [64-17-5]

EC number (EINECS): 200-578-6

EC index number: 603-002-00-5

REACH Registration Number: 01-2119457610-43-XXXX

Thông tin liên hệ:

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 283/284 - 0913814053

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

Thông số kỹ thuật:

Vui lòng tham khảo trên Website nhà sản xuất theo link sau: Click vào đây

Sản phẩm đã xem

0₫