Giỏ hàng

Iodine resublimed pearls for analysis

Thương hiệu: Panreac- Applichem (Mỹ)
|
Mã SP: 131771.1608
0₫

Iodine resublimed pearls for analysis, ACS- Panreac

Thương hiệu: Panreac

Mã SP: 131771.1608

Link website nhà sản xuất: click here

Synonyms: 3,3',5,5'-Tetrabromo m-Cresolsulphonphthalein, BCG

Qui cách 100g

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 284

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 028 38 688 284 (028) 38 688 283
|
Số lượng

Iodine resublimed pearls for analysis, ACS- Panreac

Thương hiệu: Panreac

Mã SP: 131771.1608

Link website nhà sản xuất: click here

Synonyms: 3,3',5,5'-Tetrabromo m-Cresolsulphonphthalein, BCG

Qui cách 100g

Mô tả sản phẩm (Nếu Có) (ghi bằng tiếng Việt)


Name: Iodine resublimed pearls

Formula: I2

M.= 253,81

CAS [7553-56-2]

EC number (EINECS): 231-442-4

EC index number: 053-001-00-3

REACH Registration Number: 01-2119485285-30-XXXX

 

Thông tin liên hệ:…….

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 284

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

MELTING POINT:                113.6 °C
BOILING POINT:                 185.24 °C
SOLUBILITY:                       Water 0.3 g/l at 20 °C
PHYSICAL DESCRIPTION:     Solid
PRODUCT CODE:                 131771
PRODUCT NAME:                 Iodine resublimed pearls for analysis, ACS
QUALITY NAME:                   For analysis, ACS
SPECIFICATIONS:
Minimum assay (Iodom.): 99.8%
Identity: passes test

Maximum limit of impurities
Insoluble matter in KI: passes test
Non-volatile matter: 0.01 %
Chlorine and Bromine (as Cl): 0.005%
Chloride and bromide (as Cl): 0.005%
Ca: 0.001 %
Cd: 0.0005 %
Co: 0.0005 %
Cr: 0.0005 %
Cu: 0.0005 %
Fe: 0.005 %
K: 0.005 %
Mg: 0.0005 %
Mn: 0.0005 %
Na: 0.005 %
Ni: 0.0005 %
Pb: 0.0005 %
Zn: 0.0005 %

Sản phẩm đã xem

0₫