Giỏ hàng

SPINeasy® Bộ tách chiết/tinh sạch DNA/RNA cao cấp - MPBio Mỹ

Bộ Kit SPINeasy® được thiết kế để tinh sạch DNA và RNA đơn giản, hiệu quả và nhanh chóng từ bất kỳ nền mẫu nào. Bộ Kit sử dụng phương pháp Spin column với các dung dịch đệm đã được tối ưu hóa phù hợp cho từng nền mẫu chuyên biệt

Quy trình tinh sạch  SPINeasy®. Quy trình tinh sạch bốn bước đơn giản để tinh sạch axit nucleic khỏi mẫu sử dụng phương pháp Spin column.

Video tách chiết và tinh sạch DNA trên nền mẫu đất trong 30 phút


Purification Kits
So sánh bộ kit Spineasy với công nghệ hạt từ.

Phương pháp

Spineasy

Magnetic Beads

Series

SPINeasy®

MagBeads

Công nghệ

Spin column and thuốc thử được tối ưu hóa cho từng nền mẫu để tinh chế axit nucleic

MagBeads và thuốc thử  được tối ưu hóa cho từng nền mẫu để tinh chế axit nucleic

Kỹ thuật

Mẫu được xử lý trước và đồng nhất trước khi nạp vào Spin column. Các Cột được rửa sạch và phần chiết DNA/RNA được rửa giải ra khỏi cột thông qua ly tâm hoặc bể hút chân không.

Mẫu được xử lý trước và đồng nhất trước để trộn với MagBeads. Sau đó MagBeads được rửa sạch, và DNA/RNA chiết xuất được tách ra khỏi hạt

Độ tinh khiết

Cao

Cao

Lượng mẫu   

Low-medium

Medium-high

Ưu Điểm

• Quy trình  nhanh chóng, đơn giản

• Bộ Kít sẵn sàng để sử dụng

• Linh hoạt để sử dụng với cả hai thiết bị ly tâm  hoặc bể hút chân không.

• Lượng mẫu lớn

• Không có nguy cơ tắc cột

• Năng suất và hiệu quả cao

• Hoàn toàn tự động trên hệ thống MPure aNAP

Ứng dụng

Hầu  hết các nucleic acid được tinh chiết với quy mô vừa và nhỏ

Hầu  hết các nucleic acid được tinh chiết với quy mô vừa và lớn

 

Nhóm sản phẩm SPINeasy trên các nền mẫu:

SPINeasy® Genomic DNA Extraction Kit
SPINeasy® DNA Kit for Tissue and Bacteria
SPINeasy® DNA Kit for Plant
SPINeasy® DNA Kit for Blood
SPINeasy® DNA Pro Kit for Soil
SPINeasy® DNA Kit for Feces / Soil
SPINeasy® DNA Kit for Water
SPINeasy® DNA Kit for Saliva
SPINeasy® Host Depletion Microbial DNA Kit

SPINeasy® RNA Extraction Kit

SPINeasy® RNA Kit for Tissue
SPINeasy® RNA Kit for Bacteria
SPINeasy® RNA Kit for Virus

SPINeasy® Clean-Up/Co-Purification Kit
SPINeasy® Plasmid Miniprep Kit
SPINeasy® Plasmid Midiprep Kit


SPINeasy® Plasmid DNA Extraction Kit
SPINeasy® DNA/RNA/Protein All-in-One Kit Page
SPINeasy® PCR Purification and Gel Extraction Kit
SPINeasy® DNA Purification Kit

Danh mục tin tức

Từ khóa