Giỏ hàng

Quản Lý Phòng Sạch

Cung cấp các giải pháp Quản Lý Phòng Sạch bao gồm:

Thiết bị kiểm soát, thiết bị dụng cụ chuyên biệt trong phòng sạch, Vật tư quần áo, Dung dịch tẩy rữa.

https://sg.vwr.com/cms/basan_critical_environnement

 

Chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm soát phòng sạch!!!