Giỏ hàng

Danh mục cột sắc ký có sẵn, giá tốt

Danh mục Hóa Chất có sẵn, giá tốt - Thương hiệu VWR - Avantor, Panreac, Kanto, 

STTMã sản phẩmThông sốQuy cáchĐơn GiáTình trạng
1ACETACE- 121-2546ACE 5 C18 250 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
2ACETACE- 121-1546ACE 5 C18 150 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
3ACETACE- 121-2504ACE 5 C18 250 X 4.0MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
4ACETACE- 121-1504ACE 5 C18 150 X 4.0MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
5ACETACE- 121-1539ACE 5 C18 150 X 3.9MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
6ACETEXL- 1111-1546UACE EXCEL 3 SUPERC18 150 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
7ACETACE 11110103GDACE 3 SUPERC18 ANALYTICAL GUARD CART (FOR 3.0 - 4.6MM ID COLUMNS) (X5) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
8ACETC0001

ACE COLUMN COUPLER (FOR USE WITH H0001/H0002) 

Xem chi tiết sản phẩm

1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
9ACETH0001ACE 1CM STAND ALONE CARTRIDGE HOLDER Xem chi tiết sản phẩm 1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
10ACETACE- 122-2546ACE 5 C8 250 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
11ACETACE- 122-1546ACE 5 C8 150 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
12ACETACE- 122-1539ACE 5 C8 150 X 3.9MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
13ACETACE- 124-2546ACE 5 CN 250 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
14ACETACE- 124-1546ACE 5 CN 150 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
15ACETEXL- 1214-2546UACE EXCEL 5 NH2 250 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
16ACETEXL- 1214-1546UACE EXCEL 5 NH2 150 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
17ACETACE 1214-0103GDACE 5 NH2 ANALYTICAL GUARD CART (FOR 3.0 - 4.6MM ID COLUMNS) (X5) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
18ACETC0001

ACE COLUMN COUPLER (FOR USE WITH H0001/H0002) 

Xem chi tiết sản phẩm

1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
19ACETH0001ACE 1CM STAND ALONE CARTRIDGE HOLDER Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
20ACETACE- 126-1546ACE 5 AQ 150 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
21ACETACE- 126-2546ACE 5 AQ 250 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
22ACETH0005ACE 1CM 3.0/4.6MM ID INTEGRAL HOLDER (FOR 3.0 - 4.6MM ID COLUMNS) Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
23ACETACE- 121-0103GDACE 5 C18 ANALYTICAL GUARD CART (FOR 3.0 - 4.6MM ID COLUMNS) (X5) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
24ACETACE- 124-0103GDACE 5 CN ANALYTICAL GUARD CART (FOR 3.0 - 4.6MM ID COLUMNS) (X5) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
25ACETACE- 122-0103GDACE 5 C8 ANALYTICAL GUARD CART (FOR 3.0 - 4.6MM ID COLUMNS) (X5) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
26ACETACE- 126-0103GDACE 5 AQ ANALYTICAL GUARD CART (FOR 3.0 - 4.6MM ID COLUMNS) (X5) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
27ACETACE- 121-0103GDACE 5 C18 ANALYTICAL GUARD CART (FOR 3.0 - 4.6MM ID COLUMNS) (X5) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
28ACETACE 1212-0103GDACE 5 C18-AMIDE ANALYTICAL GUARD CART (FOR 3.0 - 4.6MM ID COLUMNS) (X5) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
29ACETACE- 129-0103GDACE 5 C18-AR ANALYTICAL GUARD CART (FOR 3.0 - 4.6MM ID COLUMNS) (X5) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
30ACE-121-3046ACE C18 300mm x 4,6mm x 5µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
314227-001 PARTISIL 10µM SCX COLUMN, 250 X 4.6MM (WCS HARDWARE) Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
32HI-3.5C8-75AHICHROM 3.5µM C8 75 X 4.6MM Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
33MDKA-5-2546UACE 5 ADVANCED METHOD DEVELOPMENT UHPLC/HPLC COLUMN KIT 250X 4.6MM (C18, C18-AR AND C18-PFP) Xem chi tiết sản phẩm3 items/boxNhận báo giáCó sẵn
34BAKR7395-52BakerBond Q2100 - C18; 50 x 2.1mm; 1.8µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
35BAKR7395-12BakerBond Q2100 - C18; 100 x 2.1mm; 1.8µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
36BAKR7405-52BakerBond Q2100 - C18; 50 x 2.1mm; 3 µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
37BAKR7411-14BakerBond Q2100 - C18; 150 x 4.6mm; 5µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
38BAKR7411-24BakerBond Q2100 - C18; 250 x 4.6mm; 5µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
39BAKR7405-14BakerBond Q2100 - C18; 150 x 4.6mm; 3µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
40BAKR7378-14BakerBond Q2100 - C8; 150 x 4.6mm; 5µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
41BAKR7378-24BakerBond Q2100 - C8; 250 x 4.6mm; 5µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
42BAKR7354-14BakerBond Q2100 - C8; 150 x 4.6mm; 3µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
43BAKR7354-52BakerBond Q2100 - C8; 50 x 2.1mm; 3µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
44BAKR7382-24BakerBond Q2100 - Phenyl-Hexyl; 250 x 4.6mm; 5µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
45BAKR7382-4HHPLC Guard Cartridges for 4.6mmid BakerBond Q2100 Phenyl-Hexyl columns (5 pack) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
46BAKR7382-14BakerBond Q2100 - Phenyl-Hexyl; 150 x 4.6mm; 5µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
47BAKR7358-14BakerBond Q2100 - Phenyl-Hexyl; 150 x 4.6mm; 3µm Xem chi tiết sản phẩm1 items/boxNhận báo giáCó sẵn
48BAKR7411-2HHPLC Guard Cartridges for 2.1mmid BakerBond Q2100 C18 columns (5 pack) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
49BAKR7411-4HHPLC Guard Cartridges for 4.6mmid BakerBond Q2100 C18 columns (5 pack) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
50BAKR7378-2HHPLC Guard Cartridges for 2.1mmid BakerBond Q2100 C8 columns (5 pack) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn
51BAKR7378-4HHPLC Guard Cartridges for 4.6mmid BakerBond Q2100 C8 columns (5 pack) Xem chi tiết sản phẩm5 items/boxNhận báo giáCó sẵn