Giỏ hàng

1-Butanol ≥99.5%, CAS 71-36-3 - Hàng có sẵn

Thương hiệu: Prolabo - VWR
|
Mã SP: 20810.298
0₫

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhiều thông tin hơn

Phòng Y Sinh - 028 38 688 283  email info@fdcpharmachem.vn

Hotline  Ms Diễm 0913 814 053

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 028 38 688 284 (028) 38 688 283
|
Số lượng

1-Butanol ≥99.5%, CAS 71-36-3  AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent - Hàng có sẵn, giá tốt

Link website nhà sản xuất: click here

Formula:  H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Boiling Pt: 117.6 °C (1013 hPa) 
Melting Pt: –89 °C
Density: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30 °C 
Storage Temperature: Ambient

MDL Number: MFCD00002964
CAS Number: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539

Specification Test Results (Nếu Có)

 

 

Assay (on anhydrous substance)

Min. 99.5 %

IR Spectrum

Passes test

Acidity or alkalinity

Max. 0.0005 meq/g

Boiling point

117 - 119 °C

Colouration

Max. 10 APHA

Density (20/4)

0.807 - 0.812

Density (20/20)

0.808 - 0.813

Aldehydes + ketones (as C3H7CHO)

Max. 0.01 %

Butan-2-ol

Max. 0.05 %

Dibutyl ether

Max. 0.2 %

Evaporation residue

Max. 10 ppm

Water

Max. 0.1 %

Al (Aluminium)

Max. 0.5 ppm

B (Boron)

Max. 0.02 ppm

Ba (Barium)

Max. 0.1 ppm

Ca (Calcium)

Max. 0.5 ppm

Cd (Cadmium)

Max. 0.05 ppm

Co (Cobalt)

Max. 0.02 ppm

Cr (Chromium)

Max. 0.02 ppm

Cu (Copper)

Max. 0.02 ppm

Fe (Iron)

Max. 0.1 ppm

Mg (Magnesium)

Max. 0.1 ppm

Mn (Manganese)

Max. 0.02 ppm

Ni (Nickel)

Max. 0.02 ppm

Pb (Lead)

Max. 0.1 ppm

Sn (Tin)

Max. 0.1 ppm

Zn (Zinc)

Max. 0.1 ppm

Conforms to ACS

Passes test

Conforms to Reag. Ph.Eur.

Passes test

Assay (on anhydrous substance)

Min. 99.5 %

IR Spectrum

Passes test

Acidity or alkalinity

Max. 0.0005 meq/g

Boiling point

117 - 119 °C

Colouration

Max. 10 APHA

Density (20/4)

0.807 - 0.812

Density (20/20)

0.808 - 0.813

Aldehydes + ketones (as C3H7CHO)

Max. 0.01 %

Butan-2-ol

Max. 0.05 %

Dibutyl ether

Max. 0.2 %

Evaporation residue

Max. 10 ppm

Water

Max. 0.1 %

Al (Aluminium)

Max. 0.5 ppm

B (Boron)

Max. 0.02 ppm

Ba (Barium)

Max. 0.1 ppm

Sản phẩm đã xem

0₫