Giỏ hàng

AQUAMETRIC Solvent for Karl Fischer volumetric analysis - Panreac- Applichem (Mỹ)

Thương hiệu: Panreac- Applichem (Mỹ)
|
Mã SP: 285817.1611
950,000₫
Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 028 38 688 284 (028) 38 688 283
|
Số lượng

AQUAMETRIC Solvent for Karl Fischer volumetric analysis - Panreac- Applichem (Mỹ)

Code: 285817

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận thêm các thông tin hữu ích.

Công Ty TNHH Hóa Dược F.D&C

028 38 688 283

0938 297 075 Mr. Thiện.

chithien.lam@fdcpharmachem.vn

####

PRODUCT CODE: 285817
AQUAMETRIC Solvent for Karl Fischer volumetric analysis
for volumetric Karl Fischer titrations. Use with AQUAMETRIC Titrant
TARIC 3822 00 00 00
PHYSICAL DATA: liquid, Colourless, D 20/4 0,891 • B.P.: 65 °C • Flash P.:11 °C •
BIBLIOGRAPHY:
HAZARDOUS: VLA-EC (methanol) 250 ppm333 mg/m3 VLA-ED (methanol) 200 ppm266 mg/m3

H: H225 • H331 • H311 • H301 • H314 • H370 •
P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P280 • P301+P310 •
P301+P330+P331 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P307+P311 • P310 •
P311 • P312 • P321 • P322 • P330 • P338 • P361 • P363 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •
TRANSPORT REGULATIONS: UN: 3286 • ADR: 3(6.1)(8)/II • IMDG: 3(6.1)(8)/II • IATA: 3(6.1)(8)/II • PAX: 352 •
CAO: 363 • (D/E) •
WEIGHT/VOLUME INFORMATION: 1l~0,877 kg 1kg~1,14 l
SPECIFICATIONS:
Suitability: for H2O determination passes test
Close the bottle immediately after use.
Protect from moisture.
Ed.: 4 . Vig.: 21.11.2018 . Prod.: 285817

Sản phẩm đã xem

0₫