Giỏ hàng

Methanol CAS 67-56-1 ≥99.8% Prolabo - VWR Hàng Có Sẵn

Thương hiệu: Prolabo - VWR
|
Mã SP: 20847.307
0₫

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 284

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 028 38 688 284 (028) 38 688 283
|
Số lượng

Methanol CAS 67-56-1 ≥99.8% Prolabo - VWR Hàng Có Sẵn

Mã SP: 20847.307

Link website nhà sản xuất: click here

Synonyms: Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol 

Qui cách; 2.5l/chai

Formula:  CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Boiling Pt: 64.6 °C (1013 hPa) 
Melting Pt: –98 °C
Density: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (closed cup)
Storage Temperature: Ambient

MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984

 

 

 

 

 

Appearance

Clear colourless liquid

Assay (on anhydrous substance)

Min. 99.8 %

IR Spectrum

Passes test

Solubility in water

Passes test ACS

Acidity

Max. 0.0002 meq/g

Alkalinity

Max. 0.00006 meq/g

Boiling point

64 - 65 °C

Colouration

Max. 10 APHA

Density (20/4)

0.791 - 0.792

Density (20/20)

0.791 - 0.793

Substances coloured by H2SO4

Max. 10 APHA

Acetone + aldehydes (as CH3COCH3)

Max. 10 ppm

Acetone

Max. 5 ppm

Acetaldehyde

Max. 5 ppm

Ethanol

Max. 0.1 %

Evaporation residue

Max. 10 ppm

Formaldehyde

Max. 1 ppm

Substances reducing KMnO4 (as O)

Max. 2 ppm

Water

Max. 0.05 %

Cl (Chloride)

Max. 0.5 ppm

Al (Aluminium)

Max. 0.1 ppm

B (Boron)

Max. 0.05 ppm

Ba (Barium)

Max. 0.05 ppm

Ca (Calcium)

Max. 0.5 ppm

Cd (Cadmium)

Max. 0.01 ppm

Co (Cobalt)

Max. 0.01 ppm

Cr (Chromium)

Max. 0.02 ppm

Cu (Copper)

Max. 0.01 ppm

Fe (Iron)

Max. 0.1 ppm

K (Potassium)

Max. 0.1 ppm

Mg (Magnesium)

Max. 0.05 ppm

Mn (Manganese)

Max. 0.01 ppm

Na (Sodium)

Max. 0.7 ppm

Ni (Nickel)

Max. 0.01 ppm

Pb (Lead)

Max. 0.01 ppm

Sn (Tin)

Max. 0.1 ppm

Sr (Strontium)

Max. 0.02 ppm

Zn (Zinc)

Max. 0.2 ppm

Absorbance (225 nm)

Max. 0.17

Transmittance (210 nm)

Min. 20 %

Transmittance (220 nm)

Min. 50 %

Transmittance (225 nm)

Min. 68 %

Transmittance (250 nm)

Min. 95 %

Conforms to ACS

Passes test

Sản phẩm đã xem

0₫