Giỏ hàng

Tri-Sodium Citrate 2-hydrate

Thương hiệu: Panreac- Applichem (Mỹ)
|
Mã SP: 131617.1606
0₫

tri-Sodium Citrate 2-hydrate for analysis, ACS - Panreac

Mã SP: 131655.1211

Link website nhà sản xuất: click here

Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-Propanetricarboxylic Acid SodiumSalt, Citric Acid Trisodium Salt, Sodium Citrate

Qui cách 1kg

 

Thông tin liên hệ:

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 283/284

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 028 38 688 284 (028) 38 688 283
|
Số lượng

tri-Sodium Citrate 2-hydrate for analysis, ACS - Panreac

Mã SP: 131655.1211

Link website nhà sản xuất: click here

Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-Propanetricarboxylic Acid SodiumSalt, Citric Acid Trisodium Salt, Sodium Citrate

Qui cách 1kg

tri-Sodium Citrate 2-hydrate

Formula: C6H5Na3O7.2H2O

M.= 294,10

CAS [6132-04-3]

EC number (EINECS): 200-675-3

REACH Registration Number: 01-2119457027-40-XXXX

Thông tin liên hệ:

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 283/284

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

MELTING POINT:                 150 °C
SOLUBILITY:                       Water 720 g/l at 25 °C
PHYSICAL DESCRIPTION:     Solid
PRODUCT CODE:                 131655
PRODUCT NAME:                 tri-Sodium Citrate 2-hydrate for analysis, ACS
QUALITY NAME:                   for analysis, ACS
SPECIFICATIONS:
Minimum assay (Perchl. Ac.): 99.0%
Identity: passes test
pH of 5% solution: 7.5-9.0

Maximum limit of impurities
Insoluble matter in H2O: 0.003 %
Darkened substances by H2SO4: passes test
Reducing substances: passes test
Chloride (Cl): 0.003%
Ammonium (NH4): 0.001%
Sulfate (SO4): 0.005%
Oxalate (C2O4): 0.01%
Heavy Metals (ICP-OES): 0.0005 %
Water: 11.0 - 13.0 %
As: 0.00004 %
Ca: 0.005 %
Cu: 0.0005 %
Fe: 0.0005 %
K: 0.01 %
Ni: 0.0005 %
Pb: 0.0005 %

Sản phẩm đã xem

0₫