Giỏ hàng

Vật Tư Tiêu Hao

- Vật tư nhựa:

Ống ly tâmLink chi tiết sản phẩm
Đầu tips Link chi tiết sản phẩm
Đĩa petri nhựa Link chi tiết sản phẩm
  
 
- Vật tư sắc ký:
Đầu lọc 13, 25mm Link chi tiết sản phẩm
Màng lọc 47mm  
Vial Link chi tiết sản phẩm
Nắp vial  Link chi tiết sản phẩm
Cột SPE 
Cột Sắc kýLink chi tiết sản phẩm
Các dụng cụ khác