Giỏ hàng

Isopropanol ( IPA ) JTBaker, Macron GMP USP/ EP / BP / JP

Thương hiệu: Jtbaker - Avantor
|
Mã SP: 9037-01
0₫

Isopropyl Alcohol, U.S.P.- JTBaker Avantor

Thương hiệu: JTBaker Avantor

Mã SP: 9037-

Link website nhà sản xuất: Click here

Synonyms: Isopropyl alcohol , Isopropyl Rubbing Alcohol , 2-Hydroxy propane , Dimethyl carbinol , Propan-2-ol , IPA , Isopropanol
Qui cách: 500ml, 4L, 20L, 345Lb

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 284

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 028 38 688 284 (028) 38 688 283
|
Số lượng


GMP Manufactured Product 
Meets BP Chemical Specifications 
Meets EP Chemical Specifications 
Meets JP Chemical Specifications 
Meets USP Requirements 
CAUTION: For Manufacturing, Processing or Repackaging 
Bulk Pharmaceutical Chemical 
USP - Identification APasses Test
USP - Identification BPasses Test
USP - Specific Gravity at 25/25 °C0.783 - 0.787
USP - Refractive Index, nD1.376 - 1.378
USP - AcidityPasses Test
USP - Nonvolatile Residue≤0.005%
USP - Assay≥99.0%
USP - Water (H₂O)≤0.5%
USP - Volatile Impurities - Ethyl ether≤0.1%
USP - Volatile Impurities - Acetone≤0.1%
USP - Volatile Impurities - Diisopropyl ether≤0.1%
USP - Volatile Impurities - 1-Propanol≤0.1%
USP - Volatile Impurities - 2-Butanol≤0.1%
USP - Volatile Impurities - Total≤1.0%
USP - Benzene≤2 ppm
EP/BP - Identification BPasses Test
EP/BP - Identification CPasses Test
AppearancePasses Test
EP/BP - Acidity or AlkalinityPasses Test
EP/BP - Benzene (C₆H₆)≤2 ppm
EP/BP - Any Peak other than 2-Butanol≤0.3%
EP/BP - PeroxidePasses Test
EP/BP - Nonvolatile Matter≤20 ppm
EP/BP - Water (H₂O)≤0.5%
EP/BP - UV Absorbance - 310 nm≤0.010
EP/BP - UV Absorbance - 290 nm≤0.020
EP/BP - UV Absorbance - 270 nm≤0.030
EP/BP - UV Absorbance - 250 nm≤0.100
EP/BP - UV Absorbance - 230 nm≤0.300
EP/BP - Spectrum AppearancePasses Test
JP - Identification APasses Test
JP - Identification BPasses Test
JP - Specific Gravity at 20/20 °C0.785 - 0.788
JP - Clarity of SolutionPasses Test
JP - AcidityPasses Test
JP - Residue on Evaporation, mg/20ml≤1.0
JP - Water (H₂O)≤0.75%
JP - Distilling Range (Lower)81 - 83 °C
JP - Distilling Range (Upper)81 - 83 °C
Residual Solvents ñ The Class 1 Solvent Benzene is likely to be Present as a Result of the Production Process for this Material. It is Tested for and Reported for Every Batch 
The Class 2 Solvent Cyclohexane is likely to be Present and its level is Controlled to <20 ppm by the Production Process 
Class 3 Solvents Acetone, n-Butanol, sec-Butanol and iso-Butanol are likely to be Present at levels <20 ppm 
The Class 4 Solvent Diisopropyl Ether is likely to be Present at a level of <20 ppm


GMP Manufactured Product  
Meets BP Chemical Specifications  
Meets EP Chemical Specifications  
Meets JP Chemical Specifications  
Meets USP Requirements  
CAUTION: For Manufacturing, Processing or Repackaging  
Bulk Pharmaceutical Chemical  
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Specific Gravity at 25/25 °C 0.783 - 0.787
USP - Refractive Index, nD 1.376 - 1.378
USP - Acidity Passes Test
USP - Nonvolatile Residue ≤0.005%
USP - Assay ≥99.0%
USP - Water (H₂O) ≤0.5%
USP - Volatile Impurities - Ethyl ether ≤0.1%
USP - Volatile Impurities - Acetone ≤0.1%
USP - Volatile Impurities - Diisopropyl ether ≤0.1%
USP - Volatile Impurities - 1-Propanol ≤0.1%
USP - Volatile Impurities - 2-Butanol ≤0.1%
USP - Volatile Impurities - Total ≤1.0%
USP - Benzene ≤2 ppm
EP/BP - Identification B Passes Test
EP/BP - Identification C Passes Test
Appearance Passes Test
EP/BP - Acidity or Alkalinity Passes Test
EP/BP - Benzene (C₆H₆) ≤2 ppm
EP/BP - Any Peak other than 2-Butanol ≤0.3%
EP/BP - Peroxide Passes Test
EP/BP - Nonvolatile Matter ≤20 ppm
EP/BP - Water (H₂O) ≤0.5%
EP/BP - UV Absorbance - 310 nm ≤0.010
EP/BP - UV Absorbance - 290 nm ≤0.020
EP/BP - UV Absorbance - 270 nm ≤0.030
EP/BP - UV Absorbance - 250 nm ≤0.100
EP/BP - UV Absorbance - 230 nm ≤0.300
EP/BP - Spectrum Appearance Passes Test
JP - Identification A Passes Test
JP - Identification B Passes Test
JP - Specific Gravity at 20/20 °C 0.785 - 0.788
JP - Clarity of Solution Passes Test
JP - Acidity Passes Test
JP - Residue on Evaporation, mg/20ml ≤1.0
JP - Water (H₂O) ≤0.75%
JP - Distilling Range (Lower) 81 - 83 °C
JP - Distilling Range (Upper) 81 - 83 °C
Residual Solvents ñ The Class 1 Solvent Benzene is likely to be Present as a Result of the Production Process for this Material. It is Tested for and Reported for Every Batch  
The Class 2 Solvent Cyclohexane is likely to be Present and its level is Controlled to <20 ppm by the Production Process  
Class 3 Solvents Acetone, n-Butanol, sec-Butanol and iso-Butanol are likely to be Present at levels <20 ppm  
The Class 4 Solvent Diisopropyl Ether is likely to be Present at a level of <20 ppm

Sản phẩm đã xem

0₫