Giỏ hàng

2-Propanol ≥99.0% USP, Multi-compendial, J.T. Baker®

Thương hiệu: Panreac- Applichem (Mỹ)
|
0₫

Flammable WarningIrritant WarningHealth WarningDanger

Synonyms: Isopropyl alcohol , Isopropyl Rubbing Alcohol , 2-Hydroxy propane , Dimethyl carbinol , Propan-2-ol, IPA , Isopropanol

Isopropyl Alcohol, U.S.P.- JTBaker Avantor

Thương hiệu: JTBaker Avantor

Mã SP: 9037-20

Link website nhà sản xuất: Click here

Synonyms: Isopropyl alcohol , Isopropyl Rubbing Alcohol , 2-Hydroxy propane , Dimethyl carbinol , Propan-2-ol , IPA , Isopropanol
Qui cách: 500ml, 4L, 20L, 345Lb

Thông tin liên hệ:

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 284

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

Tiêu đề
Quy cách
Hotline hỗ trợ: 028 38 688 284 (028) 38 688 283
|
Số lượng

2-Propanol ≥99.0% USP, Multi-compendial, J.T. Baker®

Thương hiệu: JTBaker Avantor

Mã SP: 9037-20

Link website nhà sản xuất: Click here

Synonyms: Isopropyl alcohol , Isopropyl Rubbing Alcohol , 2-Hydroxy propane , Dimethyl carbinol , Propan-2-ol , IPA , Isopropanol
Qui cách: 500ml, 4L, 20L, 345Lb


Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Boiling Pt: 82 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –89 °C
Density: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Storage Temperature: Ambient

MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228

 

 

Thông tin liên hệ:

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.

028 38 688 284

hoangdiem@fdcpharmachem.vn

info@fdcpharmachem.vn

Tiêu đề Tab

Sản phẩm đã xem

0₫