Giỏ hàng

Cột sắc ký C18 ACE

Thương hiệu: ACE
|
0₫

Với ACE Bạn sẽ:

  1. Sản phẩm chất lượng - Công việc thuận lợi.
  2. Life time cột lâu dài - Tiết kiệm chi phí.
  3. Chuyên gia hỗ trợ - Công việc dễ dàng.
  4. Luôn được cam kết về chất lượng

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 028 38 688 284 (028) 38 688 283
|
Số lượng

ACE là thương hiệu cột sắc ký chất lượng hàng đầu thế giới và có kinh nghiệm lâu đời tại UK (1978).

ACE có giá thành cạnh tranh hơn các hãng cột như Merck, Water, phenomenex, Agilent....

Với ACE Bạn sẽ nhận được:

  1. Sản phẩm chất lượng - Công việc thuận lợi.
  2. Life time cột lâu dài - Tiết kiệm chi phí.
  3. Chuyên gia hỗ trợ - Công việc dễ dàng.
  4. Chính sách khuyến mãi, hậu mãi tốt.


ACE cam kết tặng khách hàng miễn phí nếu chất lượng thua kém bất kỳ hãng nào.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chạy thử cột và cải thiện hiệu suất công việc của anh chị.

FDC 028 38 688 283

Mr. Thiện 0938297075.


chithien.lam@fdcpharmachem.vn

Description Column format Phase Pore size Particle size Int.Ø×L VWR Catalog Number

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,075×100 mm

ACETACE-1211000075

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,075×150 mm

ACETACE-1211500075

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,075×250 mm

ACETACE-1212500075

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,1×100 mm

ACETACE-121-10001

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,1×150 mm

ACETACE-121-15001

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,1×250 mm

ACETACE-121-25001

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,3×100 mm

ACETACE-121-10003

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,3×125 mm

ACETACE-121-12003

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,3×150 mm

ACETACE-121-15003

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,3×250 mm

ACETACE-121-25003

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,3×30 mm

ACETACE-121-03003

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,3×300 mm

ACETACE-121-30003

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,3×50 mm

ACETACE-121-05003

1/16" connections

Capillary

C18

100 Å

5 µm

0,3×75 mm

ACETACE-121-75003

1/16" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1,0×100 mm

ACETACE-121-1001

1/16" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1,0×125 mm

ACETACE-121-1201

1/16" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1,0×150 mm

ACETACE-121-1501

1/16" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1,0×250 mm

ACETACE-121-2501

1/16" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1,0×30 mm

ACETACE-121-0301

1/16" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1,0×35 mm

ACETACE-121-3501

1/16" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1,0×50 mm

ACETACE-121-0501

1/16" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1,0×75 mm

ACETACE-121-7501

1/32" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1×100 mm

ACETACE-121-1001S

1/32" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1×125 mm

ACETACE-121-1201S

1/32" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1×150 mm

ACETACE-121-1501S

1/32" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1×250 mm

ACETACE-121-2501S

1/32" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1×30 mm

ACETACE-121-0301S

1/32" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1×50 mm

ACETACE-121-0501S

1/32" connections

Microbore

C18

100 Å

5 µm

1×75 mm

ACETACE-121-7501S

1/16" connections

Semi-preparative

C18

100 Å

5 µm

10,0×100 mm

ACETACE-121-1010

1/16" connections

Semi-preparative

C18

100 Å

5 µm

10,0×125 mm

ACETACE-121-1210

1/16" connections

Semi-preparative

C18

100 Å

5 µm

10,0×150 mm

ACETACE-121-1510

1/16" connections

Semi-preparative

C18

100 Å

5 µm

10,0×250 mm

ACETACE-121-2510

1/16" connections

Semi-preparative

C18

100 Å

5 µm

10,0×300 mm

ACETACE-121-3010

1/16" connections

Semi-preparative

C18

100 Å

5 µm

10,0×50 mm

ACETACE-121-0510

1/16" connections

Semi-preparative

C18

100 Å

5 µm

10,0×75 mm

ACETACE-121-7510

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×100 mm

ACETACE-121-1002

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×125 mm

ACETACE-121-1202

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×150 mm

ACETACE-121-1502

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×20 mm

ACETACE-121-0202

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×200 mm

ACETACE-121-2002

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×250 mm

ACETACE-121-2502

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×30 mm

ACETACE-121-0302

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×300 mm

ACETACE-121-3002

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×35 mm

ACETACE-121-3502

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×50 mm

ACETACE-121-0502

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

2,1×75 mm

ACETACE-121-7502

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

21,2×100 mm

ACETACE-121-1020

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

21,2×125 mm

ACETACE-121-1220

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

21,2×150 mm

ACETACE-121-1520

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

21,2×250 mm

ACETACE-121-2520

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

21,2×300 mm

ACETACE-121-3020

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

21,2×50 mm

ACETACE-121-0520

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

21,2×75 mm

ACETACE-121-7520

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,0×100 mm

ACETACE-121-1003

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,0×125 mm

ACETACE-121-1203

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,0×150 mm

ACETACE-121-1503

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,0×20 mm

ACETACE-121-0203

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,0×250 mm

ACETACE-121-2503

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,0×30 mm

ACETACE-121-0303

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,0×300 mm

ACETACE-121-3003

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,0×35 mm

ACETACE-121-3503

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,0×50 mm

ACETACE-121-0503

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,0×75 mm

ACETACE-121-7503

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,9×150 mm

ACETACE-121-1539

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,9×250 mm

ACETACE-121-2539

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

3,9×300 mm

ACETACE-121-3039

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

30,0×100 mm

ACETACE-121-1030

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

30,0×150 mm

ACETACE-121-1530

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

30,0×250 mm

ACETACE-121-2530

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

30,0×300 mm

ACETACE-121-3030

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

30,0×50 mm

ACETACE-121-0530

1/16" connections

Preparative

C18

100 Å

5 µm

30,0×75 mm

ACETACE-121-7530

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,0×100 mm

ACETACE-121-1004

1/32" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,0×120 mm

ACETACE-121-1204S

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,0×125 mm

ACETACE-121-1204

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,0×150 mm

ACETACE-121-1504

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,0×200 mm

ACETACE-121-2004

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,0×250 mm

ACETACE-121-2504

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,0×300 mm

ACETACE-121-3004

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,0×35 mm

ACETACE-121-3504

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,0×50 mm

ACETACE-121-0504

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,0×75 mm

ACETACE-121-7504

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×100 mm

ACETACE-121-1046

1/32" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×120 mm

ACETACE-121-1246S

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×125 mm

ACETACE-121-1246

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×150 mm

ACETACE-121-1546

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×20 mm

ACETACE-121-0246

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×200 mm

ACETACE-121-2046

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×250 mm

ACETACE-121-2546

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×250 mm

ACETACE-121-2546P

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×30 mm

ACETACE-121-0346

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×300 mm

ACETACE-121-3046

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×35 mm

ACETACE-121-3546

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×45 mm

ACETACE-121-4546

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×50 mm

ACETACE-121-0546

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

4,6×75 mm

ACETACE-121-7546

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

5,0×100 mm

ACETACE-121-1005C

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

5,0×200 mm

ACETACE-121-2005C

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

6,0×150 mm

ACETACE-121-1506

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

7,75×100 mm

ACETACE-121-1008

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

7,75×125 mm

ACETACE-121-1208

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

7,75×150 mm

ACETACE-121-1508

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

7,75×250 mm

ACETACE-121-2508

1/16" connections

Semi-preparative

C18

100 Å

5 µm

7,75×300 mm

ACETACE-121-3008

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

7,75×50 mm

ACETACE-121-0508

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

7,75×75 mm

ACETACE-121-7508

1/16" connections

Analytical

C18

100 Å

5 µm

8×100 mm

ACETACE-121-1008E

Sản phẩm đã xem

0₫